Дубівська громада

Івано-Франківська область, Калуський район

Про утворення Робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Дубівської територіальної громади на 2022- 2027 роки

                                

 У К Р А Ї Н А

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     (сьома сесія восьмого скликання )

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я    № 451/ 7 - 2021

 

від  12 серпня 2021 року                                                                                

село Дуба

 

Про утворення Робочої групи

з підготовки Стратегії  розвитку 

Дубівської   територіальної  громади

на 2022- 2027 роки

 

З метою підготовки  Стратегії розвитку  Дубівської територіальної громади, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи актуальність і важливість бачення перспектив розвитку громади, сільська рада

                                                          

                                                               В И Р І Ш И Л А :

 

1. Створити робочу групу щодо розробки Стратегії розвитку Дубівської територіальної громади на 2022–2027 роки  (додаток 1).

 

2.  Затвердити Положення про Робочу групу (додаток 2).

 

3. Робочій групі забезпечити розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегії розвитку.

 

4. Для виконання завдань затвердити план-графік засідань робочої групи з розробки Стратегії розвитку та плану реалізації Стратегії розвитку (додаток 3).

 

5. Оприлюднити рішення  на інформаційній дошці Дубівської сільської ради в день його прийняття та надати дане рішення для оприлюднення та ознайомлення на офіційному електронному сайті Дубівської сільської ради .

 

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на сектор економіки, інвестицій та зовнішніх  зв’язків  (М.Гринишин).

 

 

Сільський голова                                                                  Олександр Мухар

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                                       до  рішення  сесії   Дубівської   сільської 

                                                                                       ради від 12  серпня  2021 р. №  451/7-2021

 

                                  Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

№ з/п

ПІБ

 
 

1

Мухар  Олександр  Євгенович  –  голова  виконкому,  сільський голова       

 

2

Пасічник Ігор Васильович  –      заступник голови  виконкому, заступник сільського   голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

3

Юречко Наталія Юріївна  –       секретар виконкому,  секретар сільської ради

 

4

Хілевська Лідія Володимирівна - керуючий справами виконавчого комітету Дубівської сільської ради

 

5

Гринишин  Маріанна  Іванівна -  завідувач  сектору  економіки.  інвестицій  та  зовнішніх  зв’язків

 

6

Гутова  Наталія  Богданівна – начальник  фінансового  відділу

 

7

Юречко Ірина Зіновіївна  - начальник відділу соціальної роботи з населенням  та обслуговування на дому

 

8

Кидик Юрій Васильович – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту,  депутат  Дубівської сільської  ради

 

9

Глинка Петро Петрович  - спеціаліст  І  категорії відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства

 

10

Бабінчук  Володимир Йосиповичзавідувач сектору цивільного  захисту, військового обліку, юридичного та загального організаційного забезпечення, документообігу і кадрової роботи

 

11

Якубовська  Любов  Володимирівна   -    директор Дубівської  ЗОШ  І-ІІІ ст.

 

12

Базюк  Наталія  Ярославівна    -    завідувач  ФАПом с. Дуба

 

13

Мельник  Наталія  Василівна  -    головний  бухгалтер  Дубівської сільської ради

 

14

Волошин Олександра  Михайлівна   - завідувач ДНЗ  “Пролісок “  с. Дуба

 

15

Стрижак Любов Миронівна староста Вільхівського старостинського округу № 1 

 

16

Тринів Світлана Володимирівна – діловод с.Князівське 

 

17

Зварич Іван Петрович – староста Ріпненського старостинського округу № 3 

 

18

Грицків Галина Василівна – староста Цінівського старостинського округу № 4 

 

19

Чопей  Юрій  Дмитрович  - приватний  підприємець

 

20

Соломчак Василь Володимирович - приватний  підприємець

 

21

Атаманчук Надія Михайлівна -  депутат  Дубівської сільської  ради

 

22

Павлів Іван Михайлович -  депутат  Дубівської сільської  ради

 

23

Ільчишин Борис Ярославович -  депутат  Дубівської сільської  ради

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                     Наталія Юречко

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

                                                                                       до  рішення  сесії   Дубівської   сільської 

                                                                                       ради від 12  серпня  2021 р. №  451/7-2021

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку

 

Загальні положення

Робоча група створюється з метою розробки  і  втілення Стратегії розвитку Дубівської територіальної громади.

Робоча група формується з представників виконкому, представників бізнесу, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій, фахівців з питань планування розвитку.  Склад робочої групи затверджується рішенням сесії Дубівської сільської ради. Робоча група працює постійно, на засадах добровільності.

До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, тощо.

 

Функції

Робоча група в процесі діяльності:

 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить соціально-економічний аналіз населених пунктів;
 • проводить  аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз;
 • розробляє  проект бачення та сценарії  Стратегічного розвитку громади;
 • визначає напрями і пріоритети розвитку територіальної  громади;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади;
 • приймає участь у розробці проектів місцевого розвитку та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою створення пропозицій для включення в стратегічний план розвитку;
 • узагальнює та оцінює результати досліджень та опитувань;
 • організовує роботу по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання операційного плану впровадження стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • за необхідності формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • затверджує теми соціальних досліджень;
 • залучає до роботи зовнішніх експертів;
 • Подає проект Стратегії розвитку та плану впровадження на затвердження раді територіальної громади.
 • Здійснює щорічний моніторинг та контроль за впровадженням Стратегії розвитку.

 

Повноваження/правові гарантії діяльності робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови.

За результатами розгляду і вивчення питань, робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом) , які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

 

Робоча група має право

Отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану розвитку громади, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання.

Проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану розвитку.

Проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегічного плану розвитку та значення його необхідності.

Вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану розвитку.

Брати участь у підготовці і проведені громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади.

Розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розробкою  Стратегічного плану розвитку.

 

4. Обов’язки/відповідальність робочої групи

Члени робочої групи здійснюють персональний вклад в розробку Стратегічного плану розвитку і несуть персональну відповідальність за достовірність інформації.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосується виконання завдань щодо Стратегічного плану.

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                                 Наталія ЮРЕЧКО

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 3

                                                                                       до  рішення  сесії   Дубівської   сільської 

                                                                                       ради від 12  серпня  2021 р. №  451/7-2021

 

 

План-графік засідань робочої групи з розробки Стратегії розвитку та плану реалізації Стратегії розвитку Дубівської територіальної громади

 

 

Етап

Завдання

Дата проведення

1

Перше засідання робочої групи

Зробити соціально-економічний аналіз територіальної громади

Аналіз думок мешканців та бізнесу

07.09.2021 р.

2

Друге засідання робочої групи

Презентувати

 • Соціально-економічний аналіз
 • Аналіз думок мешканців та бізнесу

Зробити SWOT аналіз територіальної громади

05.10.2021 р.

3

Третє засідання робочої групи

Презентувати SWOT аналіз

Розробити матрицю пріоритетів розвитку

26.10.2021 р.

4

Четверте засідання робочої групи

Презентувати матрицю пріоритетів розвитку

Розробити операційний план (план реалізації) Стратегії розвитку 

09.11.2021 р.

5

Проведення громадських слухань

Стратегія розвитку та план з її реалізації пройшли громадські слухання

07.12.2021 р.

6

Подання на затвердження раді територіальної громади

Стратегія розвитку та план з її реалізації затверджено сесією територіальної громади

2022 рік

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                                                             Наталія  ЮРЕЧКО

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь