Дубівська громада

Івано-Франківська область, Калуський район

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ

Дата: 13.02.2024 13:11
Кількість переглядів: 117

ЗМІСТ Основні причини отруєння бджіл Основні заходи попередження отруєння бджіл Пам’ятки для аграріїв, власників пасік та ОТГ Механізми установлення факту отруєння бджіл Ступінь небезпеки засобів захисту рослин для бджіл визначається з урахуванням їх класу небезпечності, класифікації за цільовим призначенням (інсектицид, фунгіцид, гербіцид, десикант тощо), препаративної форми і способу застосування. 1 недотримання суб’єктами господарювання встановлених регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування засобів захисту рослин 2 неповідомлення або несвоєчасне повідомлення власників пасік про час, місце і характер майбутнього застосування засобів захисту рослин для відповідного реагування. 3 надання неповної інформації про заплановане застосування засобів захисту рослин і необхідні обмеження. 4 недостатнє забезпеченням пасік відповідним обладнанням для ізоляції вильоту бджіл з вулика або несвоєчасне вивезення бджолиних сімей у безпечне місце. 5 неповідомлення власниками пасік місцевих державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування про місце перебування пасіки під час кочівлі. Основні причини отруєння бджіл засобами захисту рослин Дотримання аграріями норм і правил транспортування, зберігання та застосування засобів захисту рослин Своєчасне інформування пасічників про заплановане застосування засобів захисту рослин Інформування органи місцевого самоврядування про місце перебування пасіки під час кочівлі ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ Пам'ятка для аграріїв Дотримуватись правил застосування засобів захисту рослин (регламенти застосування препаратів (норми витрат, кратності обробок, обмеження щодо способу, періоду обробок) Застосовувати ЗЗР, які пройшли державну реєстрацію та включені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, відповідно до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» Враховувати ступінь небезпеки засобів захисту рослин для бджіл визначається з урахуванням їх класу небезпечності, класифікації за цільовим призначенням (інсектицид, фунгіцид, гербіцид, десикант тощо), препаративної форми і способу застосування Використовувати дозволені способи застосування засобів захисту рослин Без наявності допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами Дотримуватись принципу безпечності для здоров'я людини та навколишнього природного середовища Не використовувати фальсифіковані пестициди і агрохімікати За можливості впроваджувати біологічне землеробство та інші екологічно безпечні, нехімічні методи захисту рослин За три доби повідомляти органи місцевого самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл Пам'ятка для власника пасік Забезпечити своєчасне внесення до паспорта пасіки відомостей щодо процесів, які здійснюються на пасіці, та інформації про ветеринарно-санітарні заходи Мати ветеринарно-санітарний паспорт пасіки Своєчасно інформує органи самоврядування про перевезення (кочівлі) пасіки (при перевезенні у комендантську годину необхідно узгодити дії з військовою адміністрацією та поліцією). Вивезти пасіку в безпечне місце Здійснити реєстрацію пасіки в органах місцевого самоврядування На період обробки власник пасіки повинен: Ізолювати бджіл у вуликах на термін передбачений обмеженнями в разі застосування засобів захисту рослин АБО (не більше ніж 12 годин) Власник пасіки або уповноважена ним особа повідомляє про: місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); час запланованого прибуття та виїзду (дата початку і закінчення перевезення (кочівлі) пасіки); контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адресу електронної пошти). кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки; Клінічний огляд Контроль хвороб Пам'ятка для ОМС опублікуванн я на офіційному вебсайті Інформувати пасічників про заплановане застосування засобів захисту рослин на адміністративній території (протягом чотирьох робочих годин) Здійснювати реєстрацію пасіки в органах місцевого самоврядування У журналі обліку пасік зазначається інформація: місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта кількість бджолиних сімей на дату реєстрації паспорта пасіки; код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адресу електронної пошти). місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця) Склад Комісії затверджується рішенням органу місцевого самоврядування та оновлюється щороку до 01 березня надсилання повідомлення м на телефон надсилання повідомленням на електронну адресу Забезпечення ведення журналу обліку пасік повідомлення по радіо або телебаченню оновлюється щороку до 01 березня Представник Держпродспоживслуж би Представник органу місцевого самоврядування Представник Національної поліції Установлення факту отруєння бджіл Якщо власник пасіки виявив загибель бджіл Пасічник Загибель ОМС бджіл Постійно діюча Комісія проводить обстеження щодо встановлення факту отруєння бджіл Збирається невідкладно Склад Комісії Представник Держпродспоживслужби Представник органу місцевого самоврядування (Голова Комісії) Представник Національної поліції Представник органу місцевого самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Власника пасіки або уповноважену ним особу До складу можуть залучати за згодою: До складу Комісії обов'язково залучають 1 2 3 4 оновлюється щороку до 01 березня  фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки;  представники профільних громадських об’єднань - не більше ніж дві особи, які здійснюють діяльність у цій місцевості;  представник територіального чи міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції України;  представник Державної авіаційної служби України. Комісія установлює достовірність загибелі бджіл установлює обставини, за яких сталася загибель бджіл надає рекомендації щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт відбирає проби матеріалу для лабораторних досліджень результати обстеження Комісії фіксують в Акті Комісія має право:  звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання або окремих громадян;  ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм Національній поліції законодавства. Держпродспоживслужбі Здійснення заходів державного нагляду (контролю) притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства ВАЖЛИВО Пасічник Загибель ОМС бджіл Пам'ятка для органів місцевого самоврядування Інформують пасічників про заплановане застосування засобів захисту рослин на адміністративній території (протягом чотирьох робочих годин) Забезпечують ведення журналу обліку пасік Органи місцевого самоврядування проводять реєстрацію пасіки за заявою, встановленого зразка, про реєстрацію пасіки власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення У заяві зазначаються:  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);  найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);  місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);  контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);  найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);  місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);  контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти);  місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);  кількість бджолиних сімей на дату реєстрації паспорта пасіки;  порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності);  єдиний унікальний номер. опублікування на офіційному вебсайті надсилання повідомленням на телефон надсилання повідомленням на електронну адресу повідомлення по радіо або телебаченню Затверджують склад постійно діючої Комісії із встановлення факту отруєння бджіл Пам'ятка для фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які застосовують засоби захисту рослин Дотримуватись правил застосування засобів захисту рослин (регламенти застосування препаратів (норми витрат, кратності обробок, обмеження щодо способу, періоду обробок) Застосовувати ЗЗР, які пройшли державну реєстрацію та включені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, відповідно до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» Враховувати ступінь небезпеки засобів захисту рослин для бджіл визначається з урахуванням їх класу небезпечності, класифікації за цільовим призначенням (інсектицид, фунгіцид, гербіцид, десикант тощо), препаративної форми і способу застосування Використовувати дозволені способи застосування засобів захисту рослин Дотримуватись принципу безпечності для здоров'я людини та навколишнього природного середовища За можливості впроваджувати біологічне землеробство та інші екологічно безпечні, нехімічні методи захисту рослин За три доби повідомляти органи місцевого самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. Без наявності допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатамиНе використовувати фальсифіковані пестициди і агрохімікати Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл  дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин;  територія майбутнього застосування засобів захисту рослин (площа (га),  кадастровий номер (за наявності), місце знаходження ділянки тощо);  назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих до застосування засобів захисту рослин;  спосіб (метод) застосування засобів захисту рослин;  терміни ізоляції бджолиних сімей відповідно до класу небезпеки засобів захисту рослин;  прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб або повне найменування для суб’єктів господарювання;  дані для зв’язку з фізичними особами та суб’єктами господарювання (номер телефону та адреса електронної пошти);  відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється засобами захисту рослин. Завчасне повідомлення повинно містити таку інформацію: на офіційному вебсайті Громади повинні переглянути та оновити склад постійно діючих Комісій із встановлення факту отруєння бджіл Спільні кроки для мінімізації випадків отруєнь (для територій, в яких не ведуться активні бойові дії) На сезон інтенсивного застосування пестицидів і агрохімікатів на сільськогосподарських угіддях та активна фаза льоту бджіл визначити контактну особу для отримання оперативного повідомлення про отруєння чи масову загибель бджіл та дані оприлюднити на вебсайті ОМС Проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснення вимог законодавства в частині застосування засобів захисту рослин з метою усунення випадків отруєння бджіл інформування Злагоджені та координовані дії усіх центральних органів виконавчої влади разом із органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями  Мінімізація випадків отруєнь  Підвищення врожайності  Охорона навколишнього середовища Постійний розвиток галузі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь