Дубівська громада

Івано-Франківська область, Калуський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»

Дата: 16.08.2021 15:31
Кількість переглядів: 436

                                          АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»


Регуляторний орган           - Дубівська сільська  рада
Розробник документа        - виконавчий комітет Дубівської сільської ради
Поштова адреса                  - с. Дуба, вул. Молодіжна, 1, Рожнятівський район Івано-
                                               Франківська область
Відповідальна особа          - Наталія Юречко
Контактний телефон         - (03474) 39580

            Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ№308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою КМУ від16.12.2015 №1151 та Податкового кодексу України від 16.12.2015 №1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами і доповненнями).

                                                                                                  Додаток 1
                                                                                                  до Методики проведення аналізу
                                                                                                  впливу регуляторного акту


І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання: 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку громади, яке потребує відповідного  фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевого бюджету. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акту, дуже важлива для громади.
Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень.
Рішення про встановлення  податку на майно є нормативно-правим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків, але не пізніше 1 липня та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлювальних місцевих податків, в тому числі податку на майно або змін до них (плановий період).  В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що  є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.
Місцеві податки та збори, в  тому числі податок на майно зараховуються в повному обсязі до бюджету Дубівської сільської  об’єднаної територіальної громади (далі бюджет ОТГ) є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.
        Отже, з метою правового  регулювання господарських  і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та  суб’єктами господарювання,  недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»

.
           

Причини виникнення проблеми: 
У разі неприйняття рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»,  а саме податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки, то податок  буде справлятися по мінімальним ставкам а в даному випадку нульовим ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету ОТГ. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні місцеві програми, а саме:
- оплата харчування пільгових категорій дітей загальноосвітній шкіл в таборах з денним перебуванням;
- утримання дошкільних навчальних закладів (енергоносії, харчування тощо);
- благоустрій громади;

Аналіз втрат до  бюджету ОТГ
п/н    Назва показника    У разі прийняття рішення про місцеві податки на 2021 р.    У разі не прийняття рішення про місцеві податки на 2021 р.    Відхиле ння, тис. грн.

        Ставка
%    Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.    Ставка % (мінімальна)    Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.    
1

    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки    0,04 - 1,0    395,317    
0

    0    
395,317

    РАЗОМ(втрати до бюджету)        Х    Х    Х    395,317

Підтвердження важливості проблеми: 
 У разі відсутності регулювання, не сплачується податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки суб’єктами господарювання.
Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінного від  земельної ділянки полягає в необхідності наповнення бюджету ОТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем та покращення благоустрою громади. 
           Враховуючи, вищевикладене, виконавчим комітетом Дубівської сільської ради розробляється проект рішення який буде оприлюднений через мережу інтернет на офіційному веб-сайті селищної ради.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи    Так    Ні
Громадяни    так    
Держава    так    
Суб’єкти господарювання    так    
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*    так    

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради. 
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів: 
         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська  рада у термін до 1 липня не прийняла та  до 15 липня не оприлюднила рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року» на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового  кодексу Україна із застосуванням їх мінімальних ставок тобто нульовою  ставкою. 
II. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми: 
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.
Основними цілями регулювання є:
- виконання вимог чинного законодавства;
- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету ОТГ;
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету ОТГ;
- здійснення прогнозування витрат на сплату податку на майно фізичними та юридичними особами, які відносяться до платників даного податку;
- встановити пільги щодо сплати податку на майно;
- забезпечити додаткові надходження до бюджету ОТГ, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;
- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ОТГ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;
- привести рішення  селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України «Про засади державної регуляторної полі у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи     Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ОТГ в можливих обсягах.
Очікуванні втрати бюджету ОТГ в результаті неприйняття рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року» складатимуть: 395,317 тис.грн, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.
Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»    
Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ОТГ.
Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. 
До  бюджету ОТГ надійде 395,317 тис.грн, що дозволить профінансувати комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.
Альтернатива 3.
Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік     За рахунок прийняття максимальних ставок податку на  не нерухоме майно відмінне від земельної ділянки додатково надійде до бюджету ОТГ 1200,0 тис.грн.
Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків громади. 
В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини селищного бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 
Вид альтернативи     Вигоди      Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Відсутні
Альтернатива 2    Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень. 
Забезпечить відповідні надходження до бюджету ОТГ у сумі  395,317 тис.грн.
Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання/ фізичними особами пов’язаних зі справлянням податків та зборів.    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування
Альтернатива 3    Максимальні надходження коштів до бюджету ОТГ у сумі 395,317 тис.грн.
Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Сплата податку за мінімальними (нульовими) ставками, передбаченими Податковим кодексом України.
Очікувані втрати бюджету ОТГ у сумі 395,317  тис.грн.    Відсутні 
Альтернатива 2    Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.
Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів    Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за запропонованими ставками в сумі 395,317 тис.грн.
Альтернатива 3    Вирішення більшої кількості соціальних проблем територіальної громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ    Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.
Сплата податку на нерухоме майно за максимальними ставками - 1200,0 тис. грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник    Великі    Середні    Малі    Разом
            всього    в тому числі мікро    
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*    0    2    87    87    89
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків     0    2,25 %    97,75 %    97,75 %    100%

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Несплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.    Відсутня можливість  збільшення видатків для фінансування важливих програм ОТГ, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту тощо.
Альтернатива 2        Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
    Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів    Сплата податків за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для вивчення рішень за обгрунтованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у  додатках 1.2 цього АРВ.

Альтернатива 3    Відсутні    Затрати часу, необхідні для вивчення рішень.
Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць. 


           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
                  
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1    1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, в даному випадку це нульова ставка, що не сприятиме наповненню бюджету ОТГ в можливих обсягах. 
Очікуванні втрати бюджету ОТГ в результаті неприйняття рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року» складатимуть - 395,317 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)
Альтернатива 2    3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)    Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку на майно, відмінного від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ОТГ.
Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету ОТГ надійде 395,317 тис.грн., що дозволить профінансувати   комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.
Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків.
Альтернатива 3    2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини  бюджету ОТГ, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.
                      
Рейтинг результативності    Вигоди
(підсумок)    Витрати
(підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2    Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету ОТГ; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток ОТГ. Громадяни:
Сплата податків  за обґрунтованими ставками – 395,317 тис.грн. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.
 Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.
    Держава:
Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням. 


Громадяни: 
Сплата податків  за встановленими ставками 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податку  за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1,2 до цього АРВ.    Наповнення  бюджету ОТГ, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3    Держава: Максимальні надходження коштів до бюджету ОТГ. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток. 

Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ОТГ.
Суб’єкти господарювання: Відсутні    Держава: 
Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ 

Громадяни: Надмірне податкове навантаження. 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади.     Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання
Альтернатива 1    Держава: 
Відсутні 
Громадяни: 
Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Суб’єкти господарювання: Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки      Держава: 
Відсутні 
Громадяни:
Відсутні 

Суб’єкти господарювання: Відсутні    Зменшення надходжень до  бюджету ОТГ, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади
           
Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 
Альтернатива 2    Цілі прийняття проєкту рішення  Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року» будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету ОТГ надійдуть додаткові кошти від сплати податку на майно відмінного від земельної ділянки, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.    Зміни до чинного законодавства:
Податкового кодексу України;
Бюджетного кодексу України;
 Т Та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Альтернатива 3    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ОТГ. Балансу інтересів досягнути неможливо    Зміни до чинного законодавства:
Податкового кодексу України;
Бюджетного кодексу України;
Та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів. 
Альтернатива 1    У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, тобто нульовими, що спричинить втрати доходної частини бюджету ОТГ і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.    Зміни до чинного законодавства:
Податкового кодексу України;
Бюджетного кодексу України;
Та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)
          
         Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Дубівської сільської  об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. 
                                                                                         
          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:
В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Дубівсської сільської об’єднаної територіальної громади, аналітичних показників Рожнятівської державної податкової інспекції Долинського управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, інформації відділу фіннасів, обліку та звітності  Дубівської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на майно, відмінного від земельної ділянки на 2021 рік.
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  
Розробка проєкту рішення Дубівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»та АРВ до нього. 
Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.
Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.
Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.
Витрати на одного  суб’єкта  господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту та тест малого  додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований термін дії акта: 
Термін дії запропонованого регуляторного акта дорівнює бюджетному періоду, що починається з 01.01.2021 та закінчується 31.12.2021 року (невизначений період встановлення податків та зборів не узгоджується із вимогами ПКУ).  

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 
У разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла рішення про встановлення податку на майно, відмінного від земельної ділянки на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Податкового кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності акта є:
-    створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
-     кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
п/н    Назва показника    Надходження
            2020 (план тис.грн)    2021 Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис.грн)
1    Разом надходжень до сільського бюджету, в тому числі:        385,0    395,317
    - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки        385,0    395,317
2    Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб – платників місцевих податків і зборів, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць)    89/111
3    Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.    2,0
4    Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, гривень    395,317 грн
5    Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %
Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:
- на офіційному веб-сайті Дубіівської сільської ради;
    Високий


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Дубівської сільської  ради. 

Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
аналітичні показники Рожнятівської державної податкової інспекції Долинського управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області;
 інформація відділу фіннасів, обліку та звітності Дубівської сільської ради.
 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту. 


 
Секретар сільської ради                                                                                          Н.Юречко

                                                                                                                             

                                                                                     Додаток 1
                                                                                     до аналізу регуляторного впливу

                                                        ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Поряд- ковий номер    Витрати    За перший рік
1    Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень    0
2    Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень    62320,0
3    Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень    5003/160год *2 год=62,54
4    Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень    5003/160год *25год=781,72
5    Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень    -
6    Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень    20,0
7    Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень    0
8    Інше (уточнити), гривень    0
9    РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень    63184,26
10    Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць    2
11    Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень    126368,52
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат    У перший рік    Періодичні
 (за рік)
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо    0    0
Вид витрат    Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) (грн.)
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)    62510,0
_________                          
Вид витрат    Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) (грн)    Витрати на оплату штрафних санкцій за рік    Разом за рік (грн)
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)    62,5    0    62,5

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат    Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) (грн.)    Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)    Разом за рік (грн.)
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)    781,72    -    781,72
__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат    Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)    Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)    Разом за рік (стартовий)
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)    0    0    0
            
Вид витрат    За рік (стартовий) (грн.)
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)    20,0
    
Вид витрат    Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу    0


Секретар Дубівської сільської ради                                                            Наталія Юречко
                                                                                              Додаток 2
                                                                                             до аналізу регуляторного впливу
                                                               
                                                                      ТЕСТ
                                                малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 10.03.2020р. по 10.04.2020 р.

Порядковий номер    Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)    Кількість учасників консультацій    Основні результати консультацій (опис)
1
Дата 12.03.2020
 
    Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання (опитування)    7    Планується обговорення встановлення    запропонованих  розмірів ставок податку на майно відмінного від земельної ділянки на 2021 рік.
2
 Дата з 10.03.2020 по 10.04.2020
    Вид консультації:
Телефонному та усному режимі    8    Отримано інформацію від представників  малого  підприємництва про  обговорення запропонованих ставок податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки на 2021 рік.
            

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):
 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 87  (одиниць), 
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,75 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер    Найменування оцінки    У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)    Періодичні (за наступний рік)    Витрати за 5 років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1    Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)     0    0    0
2    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи ОМСя     0    0    0
3    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)     0    0    0
4    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)     0    0    0
5    Інші процедури
(сплата податків та зборів), гривень    781,72
    -    0
6    Разом, гривень Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)    781.72    0    0
7    Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    87
8    Сумарно, гривень Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) (гривень)    68009.64    0    0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 
Розрахунок вартості 1 людино-години: 
Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002,0 годин (Лист Мінсоцполітики  від 29.07.2019 року №1133/0/206-19.
Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723,00 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (ст.8 Закону України від 14.11.2019 р. № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)
9    Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання    1,5год*28,13 грн= 42,20    0    0
10    Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності    2 год*28,13 грн= 56,26    0    0
11    Процедури офіційного звітування    1 год*28,13грн
=28,13    0    0
12    Процедури щодо забезпечення процесу перевірок    0    0    0
13    Інші процедури    Х    Х    Х
    не передбачено    0    Х    0
14    Разом, гривень    126,59    Х    0
15    Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    87
16    Сумарно, гривень    11013,33    Х    0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№    Показник    Перший рік регулювання (стартовий), гривень    За п’ять років, гривень
1    Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання    68009.64    0
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    11013,33    0
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання    79022,97    0
4    Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва    0    0
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    79022,97    0

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання 

     На основі аналізу статистичних даних що наданні відділом фінансів, обліку та звітності Дубівської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.


Секретар Дубівської сільської ради                                                            Наталія Юречко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь