Дубівська громада

Івано-Франківська область, Калуський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Дубівської сільської ради Івано-Франківської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку з 01.01. 2021 року».

Дата: 16.08.2021 15:27
Кількість переглядів: 825

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Дубівської сільської ради  Івано-Франківської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного податку з 01.01. 2021 року».

         Проект рішення   розроблений  відповідно до Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Дубівської сільської ради,  з метою  поповнення  бюджету Дубівської сільської об’єднаної територіальної громади (далі бюджет ОТГ)  для виконання  програми  соціально-економічного розвитку територіальної громади, ефективного використання  земель комунальної власності.      
       Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  №1151 від 16.12.2015 р.
            1. Визначення проблеми
        Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили,  включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений до місцевих податків.
         Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового  виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.
        З метою ефективного використання земельних ділянок на території Дубівської сільської об’єднаної територіальної громади, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до бюджету ОТГ від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
          Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу місцевими радами, основною  причиною  виникнення проблеми є не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 
         Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.
         Основними групами, на які проблема справляє вплив є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні .
        Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни                         +     
Держава                         +     
Суб’єкти господарювання                         +     
           
__________ 
        Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням селищної ради.  
         Земельний податок  є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є джерелом надходжень загального фонду бюджету ОТГ, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання  послуг населенню громади в галузях освіти, культури, фізичної культури і спорту, та інші соціальні програми.
          2. Цілі державного регулювання
         Цілями  державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки, Податкового Кодексу України, що  забезпечить збільшення надходжень до бюджету ОТГ.
        Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади, забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.
         За умови не встановлення ставок земельного податку рішенням сільської ради, відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нарахований за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат бюджету ОТГ. Це суперечить   регуляторним принципам.
       Тому, основними цілями прийняття регуляторного акту є:
- впорядкування сплати земельного  податку;
- поповнення дохідної частини бюджету ОТГ за рахунок надходжень від сплати земельного  податку;
-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку;
-  забезпечення необхідних надходжень до бюджету ОТГ.
          3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.
           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації, що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми та до втрат бюджету. Надходження  до бюджету ОТГ  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Значимим джерелами  надходжень  є земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .
У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:
          - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики;
          - досягнення  цілей  державного  регулювання;
          - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;
        - встановлює розміри ставок земельного податку з населення та юридичних осіб, який надходить до бюджету ОТГ.

Визначення альтернативних способів
____________________________________________________________________
Вид альтернативи                                                       Опис альтернативи
____________________________________________________________________
Альтернатива 1  
Не прийняття рішення                                            відсутність регулювання
Альтернатива 2  
Прийняття запропонованого 
регуляторного акта                                             створення фінансових стимулів
 
      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Сфера впливу регуляторного акта    Вигоди    Витрати
Органи місцевого самоврядування    Збільшення надходжень до бюджету ОТГ за рахунок сплати земельного податку    Відсутні
    Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.    Відсутні
    прозорість і гласність у процесі формування розміру земельного податку    Відсутні
Юридичні особи    Прозорість механізму нарахування земельного податку    Сплата земельного податку
    рівні умови відносно розміру земельного податку    
 громадяни    Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями    Сплата земельного податку
        Основними групами, на які проблема справляє вплив є громадяни та окремі юридичні особи, що мають земельні ділянки у постійному користуванні.
        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку   рішенням селищної  ради  .         
       2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
      Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та юридичних осіб:

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    
Не прийняття рішення    Не має    Зменшення надходжень до бюджету ОТГ
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта    Наповнення бюджету    Не має
 
                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    
Не прийняття рішення    Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ    Втратять пільги соціально-незахищені мешканці територіальної громади. Прямі витрати полягають у сплаті за мінімальними ставками.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта    Наповнення бюджету ОТГ    Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки. Сплата податку за запропонованими ставками.
 
                     Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник    Великі    Середні    Малі     В т.ч. Мікро    Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)    1    3    78    43    82
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків    73.50%     4,85%    21,65%    05,65%    100%


Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    
Не прийняття рішення    Не має    Сплата земельного податку за ставками ПКУ
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта    Врахування інтересів    Сплата земельного податку за  ставками сільської ради

       Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, у зв’язку з чим  будуть застосовуватися ставки земельного податку, які були встановлені раніше, не  має вигод для жодної із сторін .
         В зв’язку з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до  Податкового кодексу України,  будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до бюджету ОТГ будуть зменшені.
        Діючі рішення що стосуються земельного податку  прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2020 року.
        Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати земельного податку
         4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
        Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Вид альтернативи    Бал результативності
    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1    1    Сплата земельного податку за ставками ПКУ
Альтернатива 2    4    Сплата земельного податку за ставками сільської ради

Рейтинг результативності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
Не прийняття рішення    відсутні    відсутні    Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого рішення     Збільшення доходів  бюджету ОТГ    відсутні    Проблема існувати не буде

                              Переваги обраної альтернативи
Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини
    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію відмови від альтернативи запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Не прийняття рішення      Не вирішує проблем вдосконалення   плати за землю, та приведе її до норм чинного законодавства    Така альтернатива не є прийнятною та спричинить втрати бюджету.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого рішення    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язані визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.    Забезпечить фінансову основу самостійності бюджету. Прийняття такого рішення буде досягнуто  балансу інтересів  громади і платників податків.
                                                  
        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення селищною радою.
          Затвердження ставок земельного податку  у межах визначених Податковим кодексом України.
          Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку до бюджету ОТГ.
          Регуляторний акт має місцевий характер впливу.
          Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:
- затвердження рішення  про ставки земельного податку;
-  інформування  платників про встановлені правила справляння земельного податку на 2021 рік;
 - забезпечення надходжень земельного податку  до бюджету ОТГ.
          5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
        Згідно Податкового кодексу України до повноважень селищної ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.  Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.
      Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
         Розв’язання проблеми можливе також при застосуванні сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.
        Ймовірність  досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації стосовно виконання вимог  акту, яка  полягає у:
-     балансі інтересів;
-     простоті  та доступності  положень рішення;
-     простоті виконання  вимог рішення;
-     врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів, на яких  поширюється  дане рішення.
           Можлива шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.
        Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежить від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

         6. Обґрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.
        Оскільки ставки земельного податку  встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік, тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.
            Тест малого  підприємства додається /додаток 1/.

         7. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.
        У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:
       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
         2. Надходження  запланованих коштів  до бюджету ОТГ  від сплати земельного податку  та подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток населених пунктів Дубівської сільської об’єднаної територіальної громади, та ремонт об’єктів соціальної сфери .
         3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади .
        Показниками  ефективності регуляторного акта є:
 - Збільшення надходжень до бюджету ОТГ внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської  ради;
- збільшення кількості платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія  запропонованого регуляторного акту;
- в зв’язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників  податку високий.         
Статистичні дані:                                                                              
Показники ефективності регуляторного акта    2020 (планові)    2021 (очікувані в результаті прийняття рішення)
Сума надходжень земельного податку до бюджету, тис.грн., в т.ч.:
фізичні
юридичні    2985755.25
    3000000.00

    122046,75
2863708,50    130000,00
2870000,00
Кількість платників земельного податку, осіб, в т.ч: фізичні (одиниць)
Юридичні (одиниць)    
2789
82    
2789
82
Рівень проінформованості суб’єктів господарювання  та фізичних осіб з основними положеннями акта     
                  Високий

          8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 
 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Дубівської сільської  ради. 
Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
-    аналітичні показники Долинське відділення ОДПІ ГУ ДФС у Івано-Франківській області;
-    інформація відділу фінансів, обліку та звітності Дубівської сільської ради;
-    інформація відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства Дубівської сільської ради.
 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту. 


 Секретар сільської ради                                                                               Наталія Юречко

                                                                                                 Додаток 1
                                                                                                 до аналізу регуляторного впливу

                                                                        ТЕСТ
                                                     малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 10 березня 2020 р. по 10 квітня 2020 р

Порядковий номер    Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)    Кількість учасників консультацій, осіб    Основні результати консультацій (опис)
1
    Робочі наради та зустрічі (опитування)     6    Обговорено та запропоновано залишити розміри  земельного податку на 2021 рік на рівні діючих ставок
2
    Вид консультацій: 
телефонному та усному режимі     7    Отримана інформація про  земельний податок на 2021 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок на 2021 рік на рівні діючих ставок
3    Проведено засідання постійної комісії з питань бюджету Дубівської сільської ради    7    Обговорено та узгоджено  розміри ставок та пільг із сплати   земельного                           податку

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):
 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 41(одиниць), 
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  95,35(відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер    Найменування оцінки    У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)    Періодичні (за наступний рік)    Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1    Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)     0    0    0
2    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування     0    0    0
3    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)     0    0    0
4    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)     0    0    0
5    Інші процедури
(сплата податків та зборів), гривень    8287,38    0    0
6    Разом, гривень Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)    8287,38    0    0
7    Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    78
8    Сумарно, гривень Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)    646416,00    0    0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 
Розрахунок вартості 1 людино-години: 
Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Лист Мінсоцполітики від 29.07.2019 р.  № 1133/0/206-19 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік»). 
Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (ст.8 Закону України від 14.11.2019 р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)
9    Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання    30 хвилин *28,31 грн= 14,16    0    0
10    Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності    30хвилин *28,31 грн= 14,16    0    0
11    Процедури офіційного звітування    0    0    0
12    Процедури щодо забезпечення процесу перевірок    0    0    0
13    Інші процедури    Х    Х    Х
    не передбачено    0    Х    0
14    Разом, гривень    28,31    Х    0
15    Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    78
16    Сумарно, гривень    2208,18    Х    0


                                                 БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
              на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№    Показник    Перший рік регулювання (стартовий), гривень    За п’ять років, гривень
1    Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання    646416,00    0
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    2208,18    0
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання    648624,18    0
4    Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва    0    0
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    648624,18    0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання 
На основі аналізу статистичних даних що наданні відділом фінансів, обліку та звітності Дубівської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.
Процедура, що потребує корегування      Корегуючий механізм
Х    Х 

Показник    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання    648624,18    
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва    0    0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва    0    0


Секретар сільської ради                                                                                Наталія Юречко


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь